Tubądzin Design Days

Druga edycja Tubądzin Design Days - Wrocław 23.05.2014r.
Ciekawy pokaz najnowszej kolekcji płytek oraz spotkanie z Robertem Koniecznym- architektem dobrze znanym w Polsce.
Inspirujący pokaz kolekcji Tubądzin Maciej Zień skłonił nas do pracy konkursowej na zaprojektowanie własnej kolekcji płytek.
Zdjęcia z tego wydarzenia zaczerpnięte z oficjalnej strony TUBĄDZIN w Pinterest.
Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć z naszym udziałem.


from http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/

from http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/

http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/

http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/

http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/

http://www.pinterest.com/tubadzin/tub%C4%85dzin-design-days-wroc%C5%82aw-23052014/Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Professional Blog Designs by pipdig